Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych naszych Klientów, osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz potencjalnych kontrahentów, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest SUKCES-24 Adrian Ciepły, z siedzibą pod adresem os. Krakowiaków 5/51, 31-962 Kraków, NIP: 678-318-45-96, REGON: 385918662. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłaszać pod adresem e-mail: biuro@sukces-24.pl.
Cele przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia i realizacji świadczenia usług, w tym w szczególności w celu:
Obsługi zapytań i wniosków złożonych poprzez formularze kontaktowe na naszej stronie internetowej.
Prezentowania ofert nieruchomości dopasowanych do Państwa preferencji i wymagań.
Przeprowadzenia procesu zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
Dostarczenia informacji o rynku nieruchomości oraz usługach naszego biura.
Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w polityce prywatności.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych lub strony trzecie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych.
Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do skargi
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
Zasady udostępniania danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że jest to niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.
Bezpieczeństwo danych osobowych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, chroniące dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 2020-04-02 i może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach przetwarzania danych osobowych. Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią Polityki Prywatności.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług!